Què implica formar part de la Reserva de la Biosfera del Montseny?

Formar part de la Reserva de la Biosfera del Montseny és una opció i una oportunitat de desenvolupament:

 • Model de desenvolupament basat en el Montseny com a unitat d’acció.
 • Oportunitat per destacar els valors del Montseny com a motor de desenvolupament

Cal tenir present que uma Reserva de la Biosfera:

 • NO és una figura normativa d’ordenació del territori.
 • NO porta associada cap normativa per sobre de la legislació sectorial vigent.

Però sí és imprescindible garantir un compromís en desenvolupar activitats econòmiques equilibrades i respectuoses amb el territori, així com realitzar un creixement econòmic i social d’acord amb els objectius de la Reserva. A canvi d’aquest compromís es pot obtenir:

 • Reconeixement internacional
 • Potenciar les particularitats culturals i naturals així com les activitats econòmiques sostenibles.
 • Esdevenir zona de referència turística a nivell mundial promovent un turisme responsable i respectuós amb el medi rural i natural.
 • Esdevenir un model de territori sostenible.
 • Print this article!
 • Facebook
 • RSS
 • Twitter