Què és una Reserva de la Biosfera?

Les Reserves de la Biosfera són àrees representatives dels territoris i els ecosistemes de la Terra d’ambients terrestres, costers i marins. Els seus principals objectius són:

  • conservar la biodiversitat biològica
  • fomentar el desenvolupament econòmic  
  • conservar els valors culturals vinculats

Les reserves contenen tres elements principals:

  • Zones nucli: destinats a conservar la diversitat biològica, vigilar els ecosistemes menys alterats i  realitzar investigacions i altres activitats poc pertorbadores.
  • Zones tampó: permet la realització d’activitats cooperatives compatibles amb pràctiques ecològiques racionals (educació ambiental, zones recreatives, turisme ecològic i investigació aplicada i bàsica)
  • Zones de transició: permet variades activitats agrícoles, assentaments humans i altres usos.

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter