Una mica d’història

Les Reserves de la Biosfera sorgeixen en el marc del PROGRAMA HOME I BIOSFERA (MaB) iniciat per la UNESCO el 1971:
• Desenvolupa conceptes per a fomentar l’ús sostenible i la conservació de la biodiversitat, així com la millora de les relacions entre les persones i el medi ambient.
• Promou la investigació interdisciplinària en ciències naturals i socials, i la capacitació en gestió dels recursos naturals.
• Contribueix a comprendre millor el medi ambient, incloent el canvi global, i el compromís de la ciència en el desenvolupament de polítiques per a l’ús racional de la diversitat biològica.
• S’organitza a través de un Consell Internacional de Coordinació (CIC), format per 34 països, Estats Membres de la UNESCO.
• En cada país s’organitza a través de Comitès Nacionals MaB.

El 1995 hi ha la conferència Mundial de Reserves de la Biosfera a Sevilla i el 2008 el III Congrès Mundial de Reserva de Biosfera a Madrid on es redacta Estratègia de Sevilla i el Pla d’Acció de Madrid respectivament. El concepte de Reserva de la Biosfera evoluciona cap a nous paradigmes:

Es pretén integrar les idees de conservació i desenvolupament sostenible: les reserves no només constituiran, per la gent que viu en elles i els seus voltants, un context per a desenvolupar-se plenament en equilibri amb el medi natural, sinó que també contribuiran a respondre a les necessitats de la societat en el seu conjunt. Mostrant el camí cap un futur més sostenible.

I es defineixen els següents objectius
• Millorar la cobertura de la diversitat natural i cultural per mitjà de la Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera
• Utilitzar les Reserves de la Biosfera com a models en la ordenació del territori i llocs d’experimentació del desenvolupament sostenible
• Utilitzar les Reserves de la Biosfera per a la investigació, la observació permanent, la educació i la capacitació
• Aplicar el concepte de Reserva de la Biosfera

El 2011 hi ha 580 Reserves de la Biosfera en 14 països diferents (si cliqueu al mapa accedireu a un mapa més detallat de la UNESCO)

  • Print this article!
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter